اين آموزش توسط بسياري از قهرمانان اين رشته ورزشي استفاده شده

اين مجموعه براي حرفه اي ها و کساني که قصد حرفه اي شدن دارند پيشنهاد مي شود

مجموعه اي براي آموزش واليبال براي علاقه مندان اين رشته و کساني که به فکر قهرماني در اين رشته هستند

خريد آموزش واليبال

توجه کنيد: اين محصول داراي گارانتي بدون قيد و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و يا تعويض ميباشدپس با اطمينان خريد کنيد

اين محصول به صورت اورجينال از فروشگاه ارائه ميشود و شماره مجوز در توضيحات درج گرديده

خريد پستي

فقط 11000 تومان! شماره مجوز:236/813256

با استفاده از اين مجموعه مطمئن باشيد به جمع ستارگان واليبال کشور خواهيد پيوست

۱۰:۰۹:۰۹ | نويسنده : واليباليست |

آموزش تكنيك پنجه در واليبال

 تكنيك پنجه رامي توان دقيقترين ومهمترين تكنيك واليبال محسوب نمود . اگربازيكني اين تكنيك رابه خوبي فراگيرد درفاكتورهايي مانند تعيين مسير توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گيري دقيق و....بسيارموفق خواهد بود.شايد به نظر برسد فقط افرادي كه درزمين نقش پاسوري رابه عهده دارند مي بايست دراين تكنيك مهارت بالايي داشته باشند ولي فراگيري درست و مهارت دراين تكنيك به بازيكنان حمله اي وحتي ليبروها كمك بسيار شايان توجهي مي نمايد .البته ياد آوري اين نكته ضروريست كه مهارت دراين تكنيك ديرتر از مهارت درديگر تكنيك هاي واليبال حاصل ميشود وبه حوصله ي بيشتري هم نياز دارد.

به ادامه مطالب برويددرآموزش پنجه سه محور اصلي مورد بحث قرارميگيرد:

1- وضعيت عمومي بدن

2- وضعيت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)

3- مراحل دريافت وارسال توپ ::


1- وضعيت عمومي بدن

درگارد پنجه

1-1 –پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بيشتر) ازهم فاصله مي گيرند .

2-1- باسن كمي به سمت عقب متمايل مي شود

3-1- دستها نيز بالاتر از سطح شكم قرارمي گيرند

2- وضعيت دستها

انگشتان دستها بايستي كاملا بازبوده و حالتي كروي به خود بگيرند (دقيقا به اندازه و قالب توپ)

انگشتان شست كه با كنارهم قرارگرفتن يك خط را ميسازند بايستي موازي ابروها ودرفاصله مناسب از سر و صورت قراربگيرند . انگشتان نشانه هم دركنارهم قرارگرفته و با انگشتان شست يك مثلث راتشكيل ميدهند

     نكته مهم :

    براي اينكه بدانيم وضعيت دستها ازلحاظ فاصله نسبت به سر در حالت مناسب قرار دارد يا نه مي توان اينگونه امتحان كرد كه :


    دقيقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها را از هم دوركنيد تاتوپ ازدرون مثلث پنجه عبوركند و همزمان بااين عمل, سر, هيچگونه حركتي نداشته باشد .اگرتوپ درست به محلي كه فوتباليستها تكنيك هدزدن راانجام ميدهند برخوردكرد يعني فاصله دستها درست قرارگرفته است .

    البته پس ازكسب مهارت سطح تماس انگشتان باتوپ كاسته ميشود وانگشتان كوچك ديگر هنگام ضربه باتوپ تماس نخواهند داشت.

    ۳- دريافت وارسال

    مرحله دريافت وارسال درمدت زمان بسياركوتاهي انجام ميشوند بگونه اي كه شايد نتوان مرزي بين آنها درعمل قائل شد اما براي آموزش ميتوان آنهارابصورت مجزا توضيح داد.

    مرحله دريافت :

    پس ازرسيدن به محل مناسب (زير و پشت توپ) بااستفاده ازگامهاي درست و اتخاذ گارد مناسب , براي تكنيك پنجه آماده ميشويم . دراين حالت دستها كاملا به سمت توپ كشيده شده وحالت كروي خود را دارند (آرنجها كاملا كشيده شده اند) . بدون آنكه تماسي بين دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ ميروند وتوپ راتانزديك شدن به سر همراهي ميكنند . دراين حالت توپ به نزديكترين فاصله بادستها و سررسيده و حالت كروي دستها دقيقا توپ رااحاطه كرده اند


    مرحله ارسال:

    هنگامي كه توپ درمناسبترين مكان ازنظر فاصله با سر قرار گرفت وبدن نيز درحال تعادل و ثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام ميشود (زمان ضربه )ودستها دوباره توپ ارسالي به سمت هدف رادنبال مي كند تا كشيدگي كامل دستها (البته درپاسهاي كوتاه فقط مچ دست نيرو را به توپ وارد ميكند و نيازي به بازشدن مابقي مفاصل دست نيست)


    عملكرد مفاصل درپاس پنجه :

    1- درپاس هاي كوتاه واليبال تقريبا تا1 متر ارتفاع بالاتر از تور(پاس روي سر- پاس جلو وپشت) مفاصل انگشتان ومچ دست به توپ نيرو وارد ميكنند .

    2- درپاسهاي متوسط تقريبا از1متر تا 4متر ارتفاع و نزديك به دوسر تور(نزديك به آنتن ها ) علاوه برانگشتان ومفصل مچ دست , مفصل آرنج و كتف نيز به توپ نيروميدهند

    3- درپاس هاي بلند باارتفاع و فاصله بيش از4متر ازتمام مفاصل انگشتان – مچ دست – آرنج – بازو- كمر –زانوها ومچ پاها استفاده ميشود (مثلا دراجراي پاس بلند ازمحل قطرهاي زمين واليبال)


    منبع:http://daneshnameh.roshd.irبرچسب‌ها: ،ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :